Điều khoản sử dụng

bởi admin

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG traderviet.info VÌ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYỀN HỢP PHÁP CỦA BẠN.

1. Nội quy

Khi bạn truy cập website traderviet.info nghĩa là bạn đã đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản của chúng tôi.

Chúng tôi có thể thay đổi, thêm hoặc xóa các phần của Điều khoản dịch vụ này bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho bạn về sự thay đổi bằng văn bản (bao gồm cả qua email hoặc bằng cách cập nhật ngày ở dưới sau “Ngày cập nhật lần cuối”). Những thay đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng. Bạn có trách nhiệm xem xét các Điều khoản Dịch vụ này trước mỗi lần sử dụng Trang web.

NẾU BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀO CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, HOẶC BẤT KỲ THAY ĐỔI NÀO TRONG TƯƠNG LAI, BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC, BẠN CÓ THỂ NGƯNG TRUY CẬP WEBSITE traderviet.info.

Chúng tôi có thể thay đổi, đình chỉ hoặc ngừng bất kỳ khía cạnh nào của website traderviet.info bất kỳ lúc nào, bao gồm cả tính khả dụng của bất kỳ tính năng, cơ sở dữ liệu hoặc nội dung nào của traderviet.info. Chúng tôi cũng có thể áp đặt giới hạn đối với một số tính năng và dịch vụ nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào một phần hoặc tất cả website traderviet.info mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý.

2. Nội dung

Traderviet.info được dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn. Tất cả các tài liệu được xuất bản hoặc có sẵn trên traderviet.info (bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, ảnh chụp, hình ảnh, minh họa, thiết kế, đoạn âm thanh, video clip, “giao diện”, siêu dữ liệu, dữ liệu hoặc phần tổng hợp, tất cả còn được gọi là ” Nội dung”) được bảo vệ bởi bản quyền và được sở hữu hoặc kiểm soát bởi traderviet.info hoặc bên được ghi nhận là nhà cung cấp Nội dung. Traderviet.info cũng sở hữu bản quyền trong việc lựa chọn, điều phối, biên soạn và nâng cao Nội dung đó (“Sắp xếp”). Bạn phải tuân thủ tất cả các thông báo, thông tin hoặc hạn chế về bản quyền bổ sung có trong bất kỳ Nội dung nào được truy cập thông qua traderviet.info.

Nội dung xuất bản trên traderviet.info được bảo vệ bởi bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu, quyền riêng và các quyền sở hữu theo luật DMCA. Bạn không được sửa đổi, xuất bản, truyền tải, tham gia vào việc chuyển nhượng hoặc bán, sao chép, phân phối, truyền đạt hoặc khai thác theo bất kỳ cách nào, bất kỳ Nội dung nào, toàn bộ hoặc một phần.

3. Các hành vi nghiêm cấm.

Bạn không được truy cập hoặc sử dụng hoặc cố gắng truy cập hoặc sử dụng traderviet.info để thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây hại cho chúng tôi hoặc bên thứ ba. Bạn không được sử dụng traderviet.info vi phạm luật hiện hành hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu hoặc quyền hợp pháp khác của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không cố gắng (hoặc khuyến khích hoặc hỗ trợ nỗ lực của bất kỳ ai khác) để phá vỡ, đảo ngược kỹ thuật, giải mã hoặc thay đổi hoặc can thiệp vào traderviet.info hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó hoặc thực hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào trong đó. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi, bạn không được:

  • truy cập bất kỳ phần nào của traderviet.info: Nội dung, dữ liệu hoặc thông tin mà bạn không có quyền hoặc ủy quyền để truy cập hoặc traderviet.info đã thu hồi quyền truy cập của bạn;
  • sử dụng rô-bốt, trình thu thập dữ liệu, tập lệnh, dịch vụ, phần mềm hoặc bất kỳ thiết bị, công cụ hoặc quy trình thủ công hoặc tự động nào được thiết kế để khai thác dữ liệu hoặc trích xuất Nội dung, dữ liệu hoặc thông tin từ traderviet.info hoặc truy cập hoặc thu thập Nội dung, dữ liệu hoặc thông tin từ traderviet.info bằng các phương tiện tự động;
  • sử dụng các dịch vụ, phần mềm hoặc bất kỳ thiết bị, công cụ hoặc quy trình thủ công hoặc tự động nào được thiết kế để phá vỡ mọi hạn chế, điều kiện hoặc biện pháp công nghệ kiểm soát quyền truy cập website theo bất kỳ cách nào, bao gồm ghi đè bất kỳ tính năng bảo mật nào hoặc bỏ qua hoặc phá vỡ mọi quyền truy cập kiểm soát hoặc giới hạn sử dụng của traderviet.info;
  • lưu trữ hoặc lưu trữ Nội dung (ngoại trừ việc sử dụng trình thu thập dữ liệu của công cụ tìm kiếm công cộng để tạo chỉ mục tìm kiếm);
  • thực hiện hành động bất hợp lý hoặc không tương xứng lên mạng hoặc cơ sở hạ tầng của chúng tôi;
  • làm bất cứ điều gì có thể vô hiệu hóa, làm hỏng hoặc thay đổi chức năng hoặc giao diện của traderviet.info, bao gồm cả việc hiển thị quảng cáo.

4. Nội dung liên kết và miễn trừ trách nhiệm

Traderviet.info chứa các liên kết đến các trang web, tài nguyên và nhà quảng cáo của bên thứ ba (gọi chung là “Nội dung được liên kết”). Traderviet.info không kiểm soát, xác nhận, tài trợ, giới thiệu hoặc chấp nhận trách nhiệm đối với bất kỳ Nội dung được liên kết nào. Bởi vì chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự có mặt của các tài nguyên bên ngoài này, hoặc nội dung của chúng hoặc các hành vi về quyền riêng tư.

Toàn bộ các nội dung hoặc chuyên mục trên website traderviet.info được đóng góp bởi các thành viên, cộng tác viên và các chuyên gia đều mang tính chất tham khảo, chưa được chứng thực, không mang tính áp đặt, kêu gọi làm theo hoặc áp dụng vào thực tế.

Các chuyên mục về tài chính, đầu tư chỉ mang tính chất thông tin. Người dùng phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về các mất mát, tổn thất kinh tế và các hành động của mình khi sử dụng các dịch vụ, sản phẩm của bên thứ ba hoặc làm theo các hình thức đầu tư tài chính khi chưa được kiểm chứng, tư vấn hoặc tham khảo từ các nguồn khác. Nếu cảm thấy không đủ kiến thức hoặc năng lực trách nhiệm pháp lý, bạn đọc không nên sử dụng các dịch, và sản phẩm của các bên thứ ba và hành động đầu tư tài chánh.

(Ngày cập nhật lần cuối: 01/03/2023)

TraderViet là một kênh kiến thức dành cho các Trader Việt Nam về Forex, Tiền điện tử, Quyền chọn nhị phân, Chứng khoán Quốc tế và Công cụ phái sinh.

Theo dõi chúng tôi

©2023 Traderviet.info. All Right Reserved. Designed and Developed by TraderViet