Công thức DuPont là gì? Cách tính, ví dụ dễ hiểu nhất

0 bình luận 0 lượt xem

DuPont là gì?

Phân tích DuPont là một phân tích tài chính đánh giá lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của công ty. Quy trình này phân loại ROE thành các thành phần khác nhau bao gồm lợi nhuận ròng trên doanh thu (công ty có lãi như thế nào từ việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ), tỷ lệ chi phí (tỷ lệ giữa chi phí và doanh thu). ) Ngoài ra, tỷ lệ đòn bẩy tài chính (tỷ lệ giữa nợ và vốn chủ sở hữu của công ty).

Thông qua việc phân tích các thành phần này, phân tích DuPont giúp đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ROE. Phương pháp phân tích của DuPont được phát minh bởi Donaldson Brown tại DuPont vào những năm 1920.

Công thức tính DuPont

Công thức DuPont là gì – Cách tính và ví dụ dễ hiểu nhất

Roe = lợi nhuận ròng / vốn chủ sở hữu bình quân

Trong đó:

 • Tỷ suất lợi nhuận ròng = Lợi nhuận ròng ÷ Doanh thu thuần
 • Tỷ lệ vòng quay tài sản = Doanh thu ÷ Tổng tài sản bình quân
 • Tỷ lệ đòn bẩy tài chính = Tổng tài sản bình quân ÷ Vốn chủ sở hữu bình quân

Tỷ suất lợi nhuận ròng

 • Lợi nhuận ròng là số tiền mà doanh nghiệp kiếm được sau khi đã trừ đi các chi phí và thuế. Điều này cho phép doanh nghiệp có thêm nguồn tài nguyên để đầu tư vào các hoạt động khác nhau và phát triển trong tương lai.
 • Doanh thu thuần là giá trị thực tế của doanh thu mà doanh nghiệp thu được từ các hoạt động kinh doanh, bao gồm các sản phẩm được bán ra với mong muốn thu về lợi nhuận. Để đạt được doanh thu cao, doanh nghiệp cần tìm kiếm và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Với lợi nhuận cố định trên mỗi sản phẩm, doanh thu sẽ tăng lên nếu doanh nghiệp bán được nhiều sản phẩm hơn.

Tỷ lệ vòng quay tài sản

Sử dụng để đo lường giá trị doanh thu hoặc doanh số của một công ty so với tổng giá trị tài sản của công ty. Chỉ số này được xem là một thước đo cho hiệu quả của việc sử dụng tài sản và nguồn vốn để tạo ra doanh thu, rất quan trọng đối với các nhà đầu tư và chủ sở hữu để đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty và xác định nguy cơ một công ty có thể phá sản hay không.

Tỷ lệ đòn bẩy tài chính

Là thước đo mức độ sử dụng vốn vay để tài trợ cho hoạt động kinh doanh. Ví dụ: một công ty có 2.000$ tài sản và 500$ vốn chủ sở hữu. Tổng số tiền mà công ty vay là 1,500$. Đòn bẩy tài chính tăng lên nếu một công ty mua thêm tài sản bằng tiền vay.

Các tài khoản được sử dụng để tính toán đòn bẩy tài chính nằm trên bảng cân đối kế toán và nhà phân tích sẽ tính tỷ lệ tài sản trung bình trên vốn chủ sở hữu trung bình, chứ không phải số dư cuối kỳ. Ví dụ: nếu tài sản trung bình là 1.500$ và vốn chủ sở hữu trung bình là 400$, thì đòn bẩy tài chính là 3,75 (tổng tài sản trung bình/tổng ​​vốn chủ sở hữu trung bình).

Ví dụ cách tính DuPont

Ví dụ 1

Giả sử chúng ta muốn tính ROE cho Công ty ABC. Chúng ta có thể tìm thấy các thông tin sau trong báo cáo tài chính của mình:

 • Thu nhập ròng = $150
 • Doanh thu = $1.500
 • Tài sản = $750

ROE = ($150/$1.500) x ($1.500/$750) x ($750/$750) = 20%

Như bạn có thể thấy, ROE của Công ty ABC là 20%.

Ví dụ 2

 • Thu nhập ròng 300 triệu đồng
 • Thu nhập trước thuế (EBT) 400 triệu đồng
 • Thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) 450 triệu đồng
 • Doanh thu 6 tỷ đồng
 • Tổng tài sản trung bình 3,5 tỷ đồng
 • Tổng vốn chủ sở hữu bình quân 2,5 tỷ đồng

Sau đó, ta có thể tính ROE theo công thức Dupont:

ROE = Thu nhập ròng / Doanh thu * Doanh thu / Tổng tài sản bình quân * Tổng tài sản bình quân / Tổng vốn chủ sở hữu bình quân ROE = 300 triệu/6 tỷ * 6 tỷ/3,5 tỷ * 3,5 tỷ/2,5 tỷ ROE = 0,05 * 2 * 1,4 ROE = 14%

Hạn chế của phân tích DuPont

Mặc dù phân tích DuPont có thể là một công cụ hữu ích cho các nhà quản lý, nhà phân tích và nhà đầu tư, nhưng nó cũng có những hạn chế. Tuy nhiên, kết quả của phân tích này chỉ chính xác nếu đầu vào được cung cấp chính xác.

Phân tích DuPont sử dụng dữ liệu từ báo cáo tài chính của công ty, nhưng một số dữ liệu có thể không chính xác. Ngay cả khi dữ liệu được sử dụng là đáng tin cậy, vẫn có các vấn đề tiềm ẩn khác, chẳng hạn như khó xác định liệu các tỷ lệ đó có tốt hay xấu so với tiêu chuẩn ngành.

Thời điểm trong năm và yếu tố ngành có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của phân tích (một số công ty có mức tồn kho cao hơn vào những thời điểm cụ thể trong năm). Bên cạnh đó, khác biệt trong cách thức tính toán của các công ty khác nhau cũng có thể gây khó khăn cho việc so sánh chính xác.

Tổng kết

Phân tích DuPont là một tỷ lệ tài chính quan trọng để đánh giá khả năng sinh lời và hiệu quả tổng thể của công ty. Công thức DuPont chia ROE (Return on Equity) thành ba thành phần: tỷ suất lợi nhuận ròng, vòng quay tài sản và đòn bẩy. Tỷ lệ này là một công cụ hữu ích cho các nhà đầu tư và quản lý doanh nghiệp để hiểu rõ hơn về khả năng sinh lời tổng thể và sức khỏe tài chính của công ty, đồng thời xác định các lĩnh vực cần cải thiện trong doanh nghiệp.

TraderViet là một kênh kiến thức dành cho các Trader Việt Nam về Forex, Tiền điện tử, Quyền chọn nhị phân, Chứng khoán Quốc tế và Công cụ phái sinh.

Theo dõi chúng tôi

©2023 Traderviet.info. All Right Reserved. Designed and Developed by TraderViet